Storitve DrivePro™

 • DrivePro® Services

  Pričakovan življenjski cikel frekvenčnega pretvornika je dolg in zajema različne faze z različnimi karakteristikami in zahtevami. Vse dejavnosti, od inženiringa in dimenzioniranja do nove namestitve prek nabave, dobave in namestitve ter do faze dolgotrajne uporabe, prispevajo k verigi vrednosti in življenjskemu ciklu izdelka. Storitve DrivePro® so bile zasnovane za izboljšanje splošne učinkovitosti in donosnosti ter za zmanjševanje operativnih stroškov rešitev z Danfossovimi frekvenčnimi pretvorniki v kateri koli aplikaciji ali segmentu industrije.

  DrivePro® Extended Warranty (popravilo v servisni delavnici)

  Certificirani serviserji uporabljajo originalne nadomestne dele in izvajajo popravilo frekvenčnih pretvornikov na podlagi svojega obsežnega strokovnega znanja. Ta storitev je namenjena za frekvenčne pretvornike, ki jih je mogoče poslati v servisno delavnico Danfoss.

  Prednosti:

  • Optimizirani stroški
  • Pol leta garancije za popravljene/zamenjane komponente

  DrivePro® Extended Warranty (popravilo na terenu)

  Certificirani serviserji obiščejo lokacijo stranke ter preverijo, ali je mogoče izdelek popraviti ali ga bo treba zamenjati. Pri popravilu frekvenčnih pretvornikov uporabljajo originalne nadomestne dele in svoje obsežno strokovno znanje. Ta storitev je namenjena za primere, ko je potreben hiter odziv ali kadar frekvenčnih pretvornikov ni mogoče poslati v servisno delavnico Danfoss.

  Prednosti:
  • Krajši čas izpada delovanja
  • Pol leta garancije za popravljene/zamenjane komponente

  DrivePro® Service Support

  Ta storitev omogoča dostop do lokalnega predstavnika službe za podporo strankam, ki bo odgovoril na vprašanja o  izdelkih in storitvah Danfoss Drives.

  Prednosti:

  • Pospešitev procesov s hitrim odgovorom na vprašanja o Danfossovih frekvenčnih pretvornikih.
  • Težave je mogoče hitro odpraviti.

  DrivePro® Spare Parts

  Kot pri vsaki visoko zmogljivi električni opremi se tudi v življenjskem ciklu izdelkov Danfoss Drives včasih zgodi, da potrebujejo popravilo. Originalne nadomestne dele ali komplete nadomestnih delov hitro dostavimo po vsem svetu. Razdeljeni so v tri kategorije: nadomestni deli za samostojno menjavo, vzdrževanje in popravilo. Nadomestne dele za samostojno menjavo lahko uporabite za vzdrževanje in popravilo izdelka brez kakršnega koli servisnega usposabljanja; servis z nadomestnimi deli za vzdrževanje in popravilo pa lahko izvajajo samo certificirane osebe.

  Prednosti:

  • Preprečuje predolg čas izpada delovanja, saj so ustrezni nadomestni deli na voljo globalno.
  • Originalni nadomestni deli ali kompleti nadomestnih delov Danfoss so na voljo v najnovejši različici in zajemajo najnovejše izboljšave.
   

  DrivePro® Start-up

  Ta storitev zajema preverjanje izdelka in njegove namestitve, parametriranje in konfiguriranje frekvenčnih pretvornikov za potrebe postopka in izvedbo poskusnega zagona. Vsa dejanja in priporočila se dokumentirajo za poznejšo referenco. Najpomembnejši cilj je, da frekvenčni pretvornik že od vsega začetka deluje najbolj optimalno, s čimer se zagotovi kar največji izkoristek.

  Prednosti:  
  • Daljša življenjska doba in večji izkoristek frekvenčnih pretvornikov zaradi pravilne namestitve in natančne nastavitve
  • Krajši čas parametriranja brez zmanjšanja kakovosti z učinkovitimi in na terenu preizkušenimi postopki prvega zagona, prilagojenimi za Danfossove frekvenčne pretvornike

  DrivePro® Maintenance

  Danfoss Drives oblikuje ter proizvaja izdelke najvišje kakovosti in zmogljivosti na trgu. Vendar pa velja naslednje: če morajo izdelki ves čas delovati na meji zmogljivosti, na primer v težavnih pogojih delovanja, lahko ima včasih takšna obremenitev tudi posledice.

  Ta storitev ščiti naložbo stranke z ohranjanjem čim daljše produktivnosti procesa in zmanjševanjem dragih izpadov delovanja.

  Poleg tradicionalnih odzivnih storitev Danfoss Drives ponuja tudi preventivno vzdrževanje na podlagi vnaprej določenega razporeda vzdrževanja ali napovedano vzdrževanje na podlagi indikatorjev na izdelku.

  Prednosti:

  • Zagotavlja neprekinjeno delovanje procesov.
  • Zmanjšuje možnost nepričakovanih in dragih izpadov delovanja.

  DrivePro® Upgrade

  V okviru te storitve se obstoječi izdelek nadgradi z najnovejšimi komponentami in/ali programsko opremo. Prvi korak pri storitvi nadgradnje je ocena obstoječih izdelkov in priprava načrta nadgradnje. Danfoss Drives nato na podlagi prihodnjih potreb glede posodobitev programske in strojne opreme poda priporočila ali svetuje naknadno vgradnjo. 

  Prednosti:

  • Poveča donosnost naložbe zaradi podaljšanja življenjske dobe sistema frekvenčnega pretvornika.
  • Ščiti naložbo z zagotovitvijo optimalnega pogonskega sistema kljub spreminjajočim se okoljem in zahtevam.

  DrivePro® Retrofit

  Ta storitev zagotavlja preprost načrt za upravljanje konca življenjske dobe izdelka, v okviru katerega se stari izdelki zamenjajo z novimi modeli. Storitev zajema pregled trenutnega okolja ter načrtovanje in dobavo potrebnega kompleta za poznejšo vgradnjo v obstoječe okolje. Storitev naknadne vgradnje zmanjšuje vpliv na obstoječi proces in opremo ter omogoča izboljšave procesa, energetsko učinkovitost in zanesljivost, saj poskrbi, da ima vaš frekvenčni pretvornik vedno nove funkcije in najnovejšo tehnologijo.

  Prednosti:
  • Zmanjšuje vpliv konca življenjske dobe izdelka na razpoložljivost procesov.
  • Z uvedbo najnovejše tehnologije v obstoječo rešitev frekvenčnega pretvornika se dosežeta dodatna učinkovitost procesov in energetska učinkovitost.

Bodite družabni Sodelujte

Se želite družiti z nami?

Spoznajte nas in sodelujte
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.84.186.122", "UserHostName": "3.84.186.122", "UserLanguages": null }